تماس با

pattern

تلفن / فکس

09122891652

ایمیل


مکان

در تماس باشید

سامانه آماج در راستای مدیریت بازرگانی و بهبود کیفیت خدمات هوشمند در ارتباط با مشتریان رسانه های اختصاصی خود همواره برای رسیدن به ارائه خدمات مطلوبتر و جذب رضایت مشتریان کوشا است .